En stor fördel med Svenska kyrkan är att de alltid erbjuder någon som lyssnar. Med det menas någon som bryr sig om dig och som tar dig på allvar. Det finns möjlighet både till samtal enskilt och samtal i grupp. Om en relation knakar i fogarna med en närstående är ett alternativ att ta hjälp av kyrkans familjerådgivning.

Kostnadsfria samtal

Enskilda samtal med diakon eller med präst är alltid kostnadsfria. samtalKyrkoavgiften gör att verksamheten är finansierad. Enklaste sättet att boka ett möte är att ringa och boka en tid. Genom att använda Svenska kyrkans officiella hemsida går det att hitta telefonnummer till den aktuella församlingen.

Vad handlar en själavårdande konversation om?

Oftast handlar själavårdande samtal om det som är svårt. Sorg, ohälsa, missbruk, ensamhet, ekonomiska problem, otrygghet, våld och allmän oro är vanliga ämnen. Med en präst eller diakon kan du samtala om sådant du inte vill prata med någon annan om. De har tystnadsplikt. Tystnadsplikt innebär att det som sägs stannar mellan er. Du kan inte lösa en präst från tystnadsplikten, eftersom den är absolut. En diakon kan du däremot lösa från tystnadsplikten om du medger att det du sagt får lämnas vidare. Ibland när man behöver hjälp att till exempel ta sig ur ett missbruk eller en situation med våld i hemmet är det ett bra alternativ att tillåta diakonen att kontakta personer som kan bidra med ytterligare hjälp.

Gruppsamtal

Det finns människor som känner att de är totalt ensamma i hela världen med sitt problem. Sanningen är att man sällan är ensam. Oavsett vad de gäller brukar det finnas många människor i liknande situationer. Svenska kyrkan erbjuder samtal i grupp med möjlighet till själavård. Det kan handla om att hantera svåra förluster, sjukdomar och mycket annat. Ofta är det ett ovärderligt stöd i sorgearbetet att kunna öppna upp för andra och tala ut till dem som lyssnar och förstår.