Livets skeden betecknar de olika viktiga och stora tillfällena i livet då det är tryggt att låta kristendomens mångtusenåriga tradition att bidra med vägledning. Saker som inträffar undelivets skedenr livets gång är barns födelse, tonåringars sökande efter mening med livet, pars starka kärlek till varandra och även livets slut när en människa går bort. Svenska kyrkan erbjuder tjänster i form av dop, konfirmation, bröllop och begravningar för att hjälpa människor att hantera livets skeden.

Det första av livets skeden: Dopet

När en ny människa kommit till världen finns många anledningar att fira. Dop används ibland synonymt med namngivning, men att döpas handlar också om att tas upp i en större gemenskap. Den som döps i Svenska kyrkan blir medlem i Svenska kyrkan. Dopet är en gåva. Det är gratis och kräver ingen motprestation. I samband med dop är det vanligt att hålla ett dopkalas, ofta i församlingshemmet i anslutning till kyrkan.

Konfirmationen

Konfirmation handlar mycket om att ge svar på livets stora frågor. Finns Gud? Vem var Jesus? Varför finns det ondska i världen? Vem är jag själv? Vad är min egna åsikt i de stora frågorna? Med hjälp av kyrkans tjänster går det att träffas, fundera och diskutera tillsammans i grupp. Konfirmation hänger ihop med konfirmationsundervisning där konfirmanderna får lära sig mer om den kristna tron och kristna värderingar. Ofta kombineras det med roliga aktiviteter och i vissa fall lägerverksamhet.

Vigsel och välsignelse

Ett bröllop ska vara en fest och ett minne för livet. Att gifta sig kyrkligt eller borgerligt är ingen skillnad lagligt sätt, utan skillnaden ligger i att i kyrkan ber man också om Guds välsignelse över äktenskapet. Att få sin kärlek välsignad och fira tillsammans med nära och kära är ett av livets skeden som brukar uppskattas mest.

Begravning

Det slutgiltiga av livets skeden är döden. När döden kommer är det många frågor som behöver svar. Anhöriga förtjänar stöd och tröst i en svår stund. En begravning är ett sätt att ta farväl, tacka en människa för livsgärningen och överlämna människan till Gud. I kyrkans gemenskap går det att få stöd i det svåraste av livets skeden.