Kristendomen tog form för cirka 2000 år sedan i Israel. På den tiden var Israel en del i det stora Romarriket. Den första tiden var tuff och det beror på att kristendomen inte sågs somkristendomen en folkreligion, utan som en sekt. Anhängarna var förföljda och blev ibland hårt straffade. Berättelsen om Jesus och hans lära är väldigt central inom kristendomen. Hans lära grundade sig på kärlek och förlåtelse. Jesus var Messias, Guds utvalde son som skulle rädda mänskligheten. Jesus blev dömd till döden och korsfäst. Korset har blivit kristendomens främsta symbol.

Bibelns roll i kristendomen

Bibeln är en skriftsamling som delas in i det Gamla Testamentet och det Nya Testamentet. Jesus apostlar är det som främst bidragit till det Nya Testamentet. Texterna tillskrivs i hög grad Paulus, Matteus, Lukas och Johannes, även om andra författare också bidragit.

Gamla Testamentet eller GT är en helig skrift både för judendomen och kristendomen. Den delen är äldre och kännetecknas av en strängare religiös syn. Mest känd är GT för Guds tio budord och för att berätta om skapelseprocessen och judarnas historia. Nya Testamentet är annorlunda till karaktären och Jesus budskap om förlåtelse och om kärlek står i fokus.

En statsreligion

Under Jesus egen livstid blev aldrig religionen särskilt stor. Tack vara Paulus och andra kristna missionärer spreds dock hans lära och med tiden fick den allt mer fotfäste. År 313 erkändes kristendomen som EN religion. Kejsaren Konstantin gav stöd åt religionen. Kristendomen blev en statsreligion och fortsatte sprida sig över Europa och därefter över världen.

Religionen splittras

Likt andra religioner som vuxit sig stora skedde splittring. Alla var inte överens om den rätta kristna läran. På 1000-talet splittrades den Katolska kyrkan till den Romersk-katolska och den Ortodoxa kyrkan. Den andra stora splittringen kom på 1500-talet med reformationen. Martin Luther var missnöjd med den Katolska kyrkan och reformerade den. I Sverige såg Gustav Vasa sin chans att minska Katolska kyrkans inflytande i Sverige, vilket ledde till att Sverige blev protestantiskt. Uppdelningen i katoliker och protestanter har lett till en del konflikter, men överlag har de flesta kristna inriktningar ganska mycket gemensamt.