Varje söndag anordnas gudtjänster i Svenska kyrkans församlingar. Grundregeln är att dessa är öppen för alla. Ingen stängs ute, utan alla är välkomna in i gemenskapen. Historiskt går bakgrunden till en gudtjänst att spåra till de allra första kristna. På den tiden var de ofta förföljda. Det fanns ett stort behov av att träffas och samtala. En viktig del av en gudtjänst var att lyssna till berättelserna om Jesus. Tolkningar av den kristna läran och Jesus liv, död och uppståndelse har alltid varit centrala delar. Kristendomen ärvde formen för gudtjänsten delvis från Judendomen, inte minst för att de första kristna tidigare hade en judisk tro. I synagogan ägnar man sig också åt textläsning, vilket alla som besökt en kristen gudtjänst känner igen.

Vad är en kristen gudtjänst?

Först och främst finns det olika typer av kristna gudtjänster. Veckomässor, söndagsmässan och den högtidliga högmässan är exempel. Mässa står för ordets och måltidens gudtjänst. Måltiden har alltid varit viktig genom hela kristendomens historia. Det var en del av gemenskapen och ävegudtjänstn en kärleksmåltid där man delade med sig av maten. En utveckling skedde då man också mindes lärjungarnas sista måltid med Jesus. Ursprunget till nattvarden kommer i från denna måltid. Nattvarden firas fortfarande i alla kristna kyrkor, men inte nödvändigtvis i samband med alla typer av gudtjänster. Mindre ceremonier kallas bön eller andakter. Exempel är morgonbön, aftonbön eller helgmålsbön. Till de officiella gudtjänsterna i Svenska kyrkan hör dopgudstjänster, vigselgudstjänster och begravningsgudstjänster.

Öppenhet

Syftet med en gudtjänst är att ge hjälp att tolka sitt eget liv och att möta Gud. Behovet kan finnas hos alla, oavsett om de är unga eller gamla, troende eller utan någon religiös tro. Ingen ska stängas ute eller på annat sätt känna sig ovälkommen. Svenska kyrkan kännetecknas av öppenhet och den som vill ta del behöver bara besöka sin kyrka. Om man är ovan kan det vara lite svårt att hänga med i det högtidliga språket och förstå betydelsen av alla budskap, men om man har frågor finns det alltid personer som är beredda att hjälpa till.