Ekerö pastorat är ett pastorat i Svenska kyrkan. Pastoratet är i sin tur en del av Birka kontrakt i Stockholms stift. Hur Svenska kyrkan är indelad är inte helt enkelt för den som inte är insatt. I grunden för Svenska kyrkan ligger församlingarna och över hela Sverige finns det cirka 1400 församlingar. Ekerö pastorat består av Ekerö församling, Adelsö-Munsö församling och Lovö församling. Antalet stift är bara 13 stycken och varje stift har varsin biskop.

Stockholms stift därekerö pastorat Ekerö pastorat ingår är Svenska kyrkans största stift sett till folkmängd. Stiftet bildades år 1942, vilket faktiskt gör det till det yngsta av Svenska kyrkans stift. Rent geografiskt är det något mindre än Stockholms län. Det begränsas av Botkyrka i söder, Össeby i Norr och Adelsö-Munsö i väster. Eftersom Adelsö-Munsö församling ligger i Ekerö pastorat är det enkelt att få en uppfattning ungefär var pastoratet ligger geografiskt i förhållande till Stockholm. Pastoratet ligger västerut och utgörs av öar i Mälaren.

Mer om Ekerö pastorat

Något av det mest fascinerande med Ekerö pastorat är att det ligger på historisk mark för kristendomen i Sverige. Det var på Birka som ligger på Björkö som Ansgar anlände på 800-talet. Ansgar började sprida den kristna läran i landet, som på den tiden mestadels kännetecknades av vikingar med sin egen religion, känd som asatro. Under denna spännande tid skedde mycket handel och kulturutbyte i området. Vikingar var duktiga sjöfarare och öarna i Mälaren lämpade sig väldigt bra som handelsplatser. Mest känt är Birka där man också gjort väldigt många historiska fynd.

Först under 1100-talet började Ekerö pastorats första kyrkor byggas. Kyrkor uppfördes i Ekerö, Adelsö, Lovö och Munsö. Pastoratet innehåller också en modern kyrka i form av Ekebyhovskyrkan. I den kyrkan ligger pastoratets expedition. När det gäller gudtjänstlivet i Drottningholms slottskyrka och Ansgarskapellet på Björkö har pastoratet delansvar. Pastoratskoden är 130602.